Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011

Waterschappen en het buitenland 2011
Waterschappen en het buitenland 2011

Waterschappen en het buitenland 2011


Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011
Waterschappen bevinden en bewegen zich in een internationale context. Per waterschap wordt met een beknopte beschrijving de internationale activiteit weergegeven.